Bảng giá dịch vụ sinh trắc Sinh trắc vân tay Vũng Tàu

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ SINH TRẮC VÂN TAY

TƯ VẤN BẢN ĐẦY ĐỦ

3.850.000

TƯ VẤN TÍNH CÁCH, HÀNH VI

1.320.000

TƯ VẤN XU HƯỚNG NĂNG LỰC

1.870.000

TƯ VẤN NHU CẦU HỌC TẬP

1.870.000

TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

1.320.000

DÀNH CHO 2 BÀI – BẢN ĐẦY ĐỦ

3.300.000

DÀNH CHO 3 BÀI – BẢN ĐẦY ĐỦ

3.080.000

DÀNH CHO >= 10 BÀI – BẢN ĐẦY ĐỦ

2.750.000