Chính sách bảo mật thông tin Sinh trắc vân tay Vũng Tàu

Chính sách bảo mật thông tin

Mỗi cá nhân sau khi thực hiện sinh trắc học dấu vân tay tại Sinh trắc vân tay Vũng Tàu sẽ có riêng cho mình một bài báo cáo phân tích kết quả

Dấu vân tay sau khi được phân tích sẽ được xóa hoàn toàn để bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng

Sinh trắc vân tay Vũng Tàu cam kết tất cả các thông tin của khách hàng bao gồm dấu vân tay, các thông số báo cáo sinh trắc vân tay là được bảo mật.

Chỉ có khách hàng và các bên được khách hàng đồng ý mới được tiếp cận thông tin trên.

Cả SINH TRẮC VÂN TAY VŨNG TÀU và KHÁCH HÀNG đều đóng vài trò quan trọng trong việc bảo mật thông tin.

Chúng tôi luôn nổ lực và cải tiến dịch vụ của mình nhằm đảm bảo thông tin và quyền riêng tư cho khách hàng thông qua việc ứng dụng thường xuyên các công nghệ tiên tiến nhất.

Luôn lấy sự tín nhiệm của khách hàng đặt lên hàng đầu. sinhtracvantayvungtau.com cam kết thực hiện đúng chính sách Bảo mật thông tin và sử dụng những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho quý khách.