Tư vấn định hướng nghề nghiệp

Tư vấn định hướng nghề nghiệp

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ sinh trắc gói tư vấn định hướng nghề nghiệp và xu thế phát triển kỹ năng tại Sinh trắc vân tay Vũng Tàu, khách hàng sẽ nhận được bài báo cáo được xem là chương trình hướng nghiệp. Đó là bảng hướng dẫn nghề nghiệp, là công cụ rất hữu ích để đánh giá nghề nghiệp theo thế mạnh của bản thân. Dựa trên nguyên tắc chọn nghề cần đáp ứng các yếu tố: Sở thích – Năng lực – Nhu cầu xã hội – Tính cách.

Dịch vụ sinh trắc vân tay gói tư vấn nghề nghiệp và xu thế phát triển kỹ năng sẽ đưa ra:

(1) Phân loại nghề nghiệp hiện đại

(2) Đánh giá lợi thế 6 nhóm nghề nghiệp hiện đại

(3) Lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp theo từng nhóm

Đặt ngón tay lên máy quét, vân tay được tự động nhận dạng

Dữ liệu về dấu vân tay được được gửi đến máy chủ

Máy chủ tiến hành phân tích dữ liệu và xuất báo cáo

Khách hàng nhận thông báo qua Email, xác nhận thời gian tư vấn

Mở đầu báo cáo là giới thiệu về quy trình sinh trắc vân tay; giải thích các khái niệm để khách hàng dễ hiểu và nắm thông tin khi đọc báo cáo. Báo cáo nêu rõ thông tin khách hàng và Bảng tổng hợp các thông số kết quả sinh trắc vân tay của khách hàng

Nghề nghiệp và xu thế phát triển kỹ năng: Dựa trên nguyên tắc chọn nghề cần đáp ứng các yếu tố: Sở thích – Năng lực – Nhu cầu xã hội – Tính cách. Báo cáo phân loại nghề nghiệp hiện đại và đưa ra lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp dựa trên các chỉ số phân tích của khách hàng. Tuy nhiên, khi lựa chọn, khách hàng cần xem xét và tính đến xu thế xã hội cũng như những thay đổi của công nghệ.

Tổng hợp báo cáo và tư vấn nâng cao về kết quả sinh trắc của khách hàng khi sử dụng gói dịch vụ tư vấn xu hướng nghề nghiệp và xu thế phát triển kỹ năng sẽ đưa ra bài trắc nghiệm sở thích Holland – so sánh kết quả bẩm sinh của khách hàng.

Số lượng trang báo cáo sẽ nhảy tự động diễn giải theo từng khách hàng. Do đó, báo cáo kết quả sinh trắc sẽ không cố định trang.

Đủ nắng hoa sẽ nở

Sự nổ lực xứng đáng thường mang lại quả ngọt

NHƯNG

Bạn sẽ lựa chọn thành công trong lĩnh vực là điểm mạnh vượt trội của mình có thể chỉ trong vòng 5 năm?

Hay sẽ thành công trong lĩnh vực không phải thế mạnh và cần nổ lực đến 10 năm hay thậm chí 15-20 năm?

Bài báo cáo sinh trắc vân tay và nội dung tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo nhất định để định hướng cho đối tượng phân tích có một chiến lược tổng thể phát triển, rèn luyện khả năng phát triển bản thân phù hợp dựa trên những nghiên cứu khoa học cụ thể. Sinh trắc vân tay Vũng Tàu và các đối tác không cam kết, hứa hẹn hay ngụ ý liên quan đến việc Báo cáo phân tích sẽ tạo nên sự thành công hay thất bại của cá nhân nào.

Chân thành cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sinh trắc vân tay Vũng Tàu.