Tư vấn xu hướng năng lực bẩm sinh

Tư vấn xu hướng năng lực

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ sinh trắc gói tư vấn xu hướng năng lực bẩm sinh tại Sinh trắc vân tay Vũng Tàu, khách hàng sẽ nhận báo cáo phân tích 10 chức năng vùng não bộ, tương ứng trên đầu 10 ngón tay, điểm mạnh, điểm yếu ra sao. Ngoài ra, bài báo cáo sẽ tổng quan về phân bổ 5 chức năng của não bộ trên 5 thùy não. Đưa ra cho khách hàng các chỉ số năng lực có tốc độ tăng trưởng nhanh. Để khách hàng xây dựng chương trình hành động, phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu nhằm phát triển bản thân.

Dịch vụ sinh trắc vân tay tư vấn xu hướng năng lực bẩm sinh đưa ra:

(1) Tổng quan về sự phân bố 5 chức năng

(2) Bản sắc năng lực – Phân tích 10 chức năng ngón tay

(3) Tiềm năng phát triển liên kết

(4) Phương thức hoạt động

Đặt ngón tay lên máy quét, vân tay được tự động nhận dạng

Dữ liệu về dấu vân tay được được gửi đến máy chủ

Máy chủ tiến hành phân tích dữ liệu và xuất báo cáo

Khách hàng nhận thông báo qua Email, xác nhận thời gian tư vấn

Mở đầu báo cáo là giới thiệu về quy trình sinh trắc vân tay; giải thích các khái niệm để khách hàng dễ hiểu và nắm thông tin khi đọc báo cáo. Báo cáo nêu rõ thông tin khách hàng và Bảng tổng hợp các thông số kết quả sinh trắc vân tay của khách hàng

Xu hướng năng lực bẩm sinh: Báo cáo nêu tổng quan sự phân bố 5 chức năng (Nhận thức, phân tích, vận động, thính giác và thị giác) trên 5 thùy não. Theo nguyên lý băng thông, phân tích sự phân bố các chức năng theo quy ước 5 vùng chức năng là 100%. Sự phân bố càng đồng đều thì xu hướng khả năng tham gia vào việc ghi nhận và xử lý thông tin sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, xu hướng năng lực dựa trên số lượng nơ-rơn tương đối được kết nối giữa 10 đầu ngón tay và não bộ. Qua phân tích điểm mạnh, điểm khá và điểm cần nổ lực, báo cáo sẽ đưa ra tiềm năng phát triển liên kết, chỉ số tiếp thu thông tin TFRC. Từ đó khuyến nghị phương thức hành động phù hợp với khách hàng.

Tổng hợp báo cáo và tư vấn nâng cao về kết quả sinh trắc của khách hàng đưa ra vùng chức năng vượt trội, chỉ số điểm mạnh, điểm khá và điểm cần nổ lực. Cũng như phương thức hành động cho khách hàng.

Số lượng trang báo cáo sẽ nhảy tự động diễn giải theo từng khách hàng. Do đó, báo cáo kết quả sinh trắc sẽ không cố định trang.

THIÊN TÀI

Là do bẩm sinh, hay là rèn luyện?

Yếu tố then chốt quyết định sự thông minh mỗi cá nhân là “sự kết nối mạng lưới thần kinh của các tế bào não”. Nó không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh hay vận mệnh. Mà phần lớn được quyết định bởi sự nổ lực của bản thân, sự tác động của môi trườngphương pháp giáo dục ngay từ nhỏ.

Bài báo cáo sinh trắc vân tay và nội dung tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo nhất định để định hướng cho đối tượng phân tích có một chiến lược tổng thể phát triển, rèn luyện khả năng phát triển bản thân phù hợp dựa trên những nghiên cứu khoa học cụ thể. Sinh trắc vân tay Vũng Tàu và các đối tác không cam kết, hứa hẹn hay ngụ ý liên quan đến việc Báo cáo phân tích sẽ tạo nên sự thành công hay thất bại của cá nhân nào.

Chân thành cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sinh trắc vân tay Vũng Tàu.